SPANISH LESSON SKYPE

SPANISH LESSON SKYPE
Κάνε κλικ εδώ

Μαθήματα ισπανικών και μέσω Skype

sábado, 26 de febrero de 2011

EL REFRANERO MULTIPLE

El Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas,
en colaboración con el Instituto Cervantes de Atenas,
el Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología y la revista Paremia, tiene el agrado de invitar a la presentación del
REFRANERO MULTILINGÜE,
que tendrá lugar el miércoles 16 de marzo del 2011 a las 19:30 horas,
en el salón de actos del Instituto Cervantes (Mitropóleos 23, Sintagma).

El REFRANERO MULTILINGÜE es una base de datos (http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/) que contiene una selección de paremias españolas populares, principalmente refranes y frases proverbiales, con su correspondencia en varias lenguas (alemán, catalán, francés, gallego, griego antiguo, griego moderno, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso y vasco). Se trata de un refranero multilingüe único en el mundo no solo por esta combinación lingüística sino también por la información aportada para cada paremia española, útil tanto para los docentes y aprendientes de la lengua española, como para los traductores e investigadores del español.

La presentación estará a cargo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Dra. Julia Sevilla Muñoz, y del profesor de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, Dr. Carlos Alberto Crida Álvarez.

Εγγραφές DELE


Απο την σελίδα
http://atenas.cervantes.es/es/default.shtm

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150095034330814&id=125175120799


Το μόνο επίσημο δίπλωμα ισπανικών που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας
Διεθνής και μόνιμη αναγνώριση

Διεθνής κάλυψη κατά την πραγματοποίηση των εξετάσεων

Επιτρέπει την εισαγωγή σε πανεπιστήμια, πρόσβαση σε υποτροφίες και θέσεις εργασίας στην Δημόσια Διοίκηση της Ισπανίας

Aνοίγει καινούργιες πόρτες!

Εγγραφές μέχρι 15 Απριλίου!

¡Es el momento de conseguir tu diploma de español DELE!

Único diploma oficial de español expedido por el Ministerio de Educación de España


Validez indefinida y reconocimiento internacional

Cobertura internacional en la realización de exámenes

Permite el acceso a universidades, becas y puestos de trabajo en la Administración pública española

Abre nuevas puertas
Recuerda que el plazo de inscripción se cierra el 15 de Abril !

También puedes enviar un correo electrónico a secate@cervantes.es o dele.atenas@cervantes.es