SPANISH LESSON SKYPE

SPANISH LESSON SKYPE
Κάνε κλικ εδώ

Μαθήματα ισπανικών και μέσω Skype

lunes, 13 de septiembre de 2010

Τα διπλώματα DELE Νοεμβρίου 2010.


0ι εγγραφές για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2010 θα διαρκέσουν μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010.


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο
20 Νοεμβρίου 2010.


Τα διπλώματα DELE


Οι εξετάσεις DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) είναι οι επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας του Ισπανικού Κράτους οι οποίες πιστοποιούν τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου στην Ισπανική ως ξένη γλώσσα. Ο επίσημος φορέας για τη διοργάνωση των εξετάσεων σε διεθνές επίπεδο είναι το Instituto Cervantes, οργανισμός με έδρα τη Μαδρίτη, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας. Αντίστοιχα, την ευθύνη για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εξετάσεων φέρει το Τμήμα Cursos Internacionales του Πανεπιστημίου της Salamanca. Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις DELE διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο), και χωρίζονται σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

- DELE Nivel A1
- DELE Nivel A2
- DELE Nivel B1 (Inicial)
- DELE Nivel B1 (Escolar)
- DELE Nivel B2 (Intermedio)
- DELE Nivel C1 (από το Νοέμβριο του 2010)
- DELE Nivel C2 (Superior)

Τα Διπλώματα DELE δημιουργήθηκαν το 1988 και μέχρι σήμερα είναι τα μοναδικά διπλώματα γλωσσομάθειας της Ισπανικής γλώσσας που αναγνωρίζονται ως τα επίσημα του Ισπανικού Κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της δημιουργίας τους ήταν η εξάπλωση και η αύξηση της παρουσίας της ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Αρχικά αρμόδιο για την οργάνωση και έκδοση των διπλωμάτων ήταν το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας ενώ υπεύθυνο για τη σύνταξη και τη διόρθωση των εξετάσεων ήταν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Το 1992 η αρμοδιότητα πέρασε στο Instituto
Cervantes που, από τότε, είναι ο υπεύθυνος Οργανισμός για την ακαδημαϊκή, διοικητική και οικονομική διεύθυνση των Διπλωμάτων
http://diplomas.cervantes.es Τα Διπλώματα εκδίδονται πλέον στο όνομα του Υπουργού Παιδείας και του Διευθυντού του Ινστιτούτου ενώ το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα εξακολουθεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση των θεμάτων και τη διόρθωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Instituto Cervantes και τα Διπλώματα DELE, βλ. την ιστοσελίδα του Ινστιτούτουwww.cervantes.es και του παραρτήματός του στην Αθήνα www.atenas.cervantes.es
Επιπεδα σύμφωνα με την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:
Α1 Στοιχειώδης γνώση
Α2 Βασική γνώση
Β1 Μέτρια γνώση
Β2 Καλή γνώση
Γ1 Πολύ καλή γνώση
Γ2 Άριστη


Αναφορά:
Λεονταριδη Ε., N.
Peramos Soler & M. Ruiz Morales (2010), Η γλωσσική ικανότητα των Ελλήνων υποψηφίων στις εξετάσεις γλωσσομάθειας DELE του Ισπανικού Κράτους. Ανάλυση και συστηματοποίηση λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου. Διδακτικές προτάσεις, στις Α. Ψάλτου-Joycey & Μ. Ματθαιουδάκη (επιμ.), Εξελίξεις στην έρευνα της γλωσσικής εκμάθησης και διδασκαλίας: Επιλεγμένα Άρθρα (Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΕΓ), (ISBN: 978-960-98105-1-7) Θεσσαλονίκη: ΕΕΕΓ, σελ. 91.

sábado, 4 de septiembre de 2010

El español ya es el segundo idioma más hablado del mundo

Con 450 millones de personas que lo hablan, es además el segundo idioma de comunicación internacional

Madrid. (EFE).- El español, que lo hablan 450 millones de personas, es la ya segunda lengua del mundo por número de habitantes nativos, el segundo idioma de comunicación internacional y el tercero más usado en internet, según un informe divulgado hoy por el Instituto Cervantes.
En la presentación de este informe, que se ha dado a conocer con motivo de la celebración hoy del Día del Español, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, ha señalado que el español "es un idioma de acogida y de diálogo, un idioma mestizo desde que hace cinco siglos se extendió al continente americano". "Ahora, en el momento en que la sociedad global exige vivir en permanente contacto entre los más diversos lugares del planeta, todos los datos confirman que es además una de las tres o cuatro grandes lenguas que canalizan las relaciones internacionales", señala Caffarel.

Según el informe, las dimensiones alcanzadas por el español le sitúan como la segunda lengua del planeta por número de hablantes nativos, el segundo idioma de comunicación internacional y el tercero más usado en internet, por detrás del inglés y del chino.

En concreto, en el mundo hispánico tienen el español como lengua materna más de 359,4 millones de personas, entre las que destaca como una de las de mayor pujanza la comunidad hispanohablante de los EEUU, y Brasil, cuyo gobierno cree que, en una década, unos 30 millones de personas tendrán este idioma como segunda lengua.

El español también es esencial en la difusión de los resultados de estudios científicos relacionados con el hispanismo o con América Latina y crece igualmente el número de publicaciones científicas en español; de hecho, se han multiplicado por cinco desde 1998. Se estima que para el año 2050 el número de hablantes de español alcance los 550 millones de personas; en términos relativos, señala el informe, la proporción de hablantes de chino e inglés descenderá por razones demográficas, mientras el español, el hindú y el árabe seguirán experimentando un crecimiento relativo.

"Si no cambian las tendencias, dentro de tres o cuatro generaciones el 10 por ciento de la población mundial se entenderá en español", augura el informe, donde se estima que el primer país hablante de este idioma será EEUU (en 2050, más de 132 millones de personas lo hablarán, casi el triple de los 46,7 millones actuales). Por otro lado, cada vez se estudia más español.

Así, en estos momentos, hay más de 14 millones de alumnos en el mundo que tienen este idioma como lengua extranjera (de entre 86 países analizados que no tienen el español como lengua oficial). Los más estudiados hoy, por este orden, son el inglés, el francés, el español y el alemán.

En el ámbito de la Unión Europea -que forman 27 estados miembros con 23 lenguas oficiales-, el español, junto al polaco, ocupa el quinto lugar por número de habitantes nativos, aunque su fuerte proyección internacional hace que más del 6 por ciento de los europeos lo estudien como lengua extranjera, por encima de otros con más nativos, como el italiano.

En la UE lo estudia un porcentaje inferior al 20 por ciento, aunque en algunos países, como Dinamarca (27,9 por ciento), Francia (62,4 por ciento) y Suecia (40,6 por ciento) es muy superior; en total, 30 millones de europeos hablan español.

El informe también detalla que unos 237.000 estudiantes viajaron a España a aprender español en 2007 -más de 17 por ciento con becas ERASMUS- y que el Instituto Cervantes registra un crecimiento anual del 21 por ciento en número de matrículas de estudiantes de español, con 172.185 contabilizadas en el curso 2006/2007. Además, la imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura internacional de calidad.


martes, 17 de agosto de 2010

viernes, 13 de agosto de 2010

lunes, 2 de agosto de 2010

RESULTADOS DELE MAYO 2010

http://diplomas.cervantes.es/candidatos/consulta3.jsp

domingo, 1 de agosto de 2010

jueves, 29 de julio de 2010

REVISTA ASELE Nº 41

http://formespa.rediris.es/pdfs/asele41.pdf

NIVEL C1 DELE. MUESTRA

http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/201007290004_7_0.pdf

http://diplomas.cervantes.es/noticia.jsp?id=201007290001

sábado, 24 de julio de 2010

Τα διπλώματα DELE
Οι εξετάσεις DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) είναι οι επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας του Ισπανικού Κράτους οι οποίες πιστοποιούν τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου στην Ισπανική ως ξένη γλώσσα. Ο επίσημος φορέας για τη διοργάνωση των εξετάσεων σε διεθνές επίπεδο είναι το Instituto Cervantes, οργανισμός με έδρα τη Μαδρίτη, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας. Αντίστοιχα, την ευθύνη για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εξετάσεων φέρει το Τμήμα Cursos Internacionales του Πανεπιστημίου της Salamanca. Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις DELE διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο), και χωρίζονται σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

- DELE Nivel A1
- DELE Nivel A2
- DELE Nivel B1 (Inicial)
- DELE Nivel B1 (Escolar)
- DELE Nivel B2 (Intermedio)
- DELE Nivel C1 (από το Νοέμβριο του 2010)
- DELE Nivel C2 (Superior)

Τα Διπλώματα DELE δημιουργήθηκαν το 1988 και μέχρι σήμερα είναι τα μοναδικά διπλώματα γλωσσομάθειας της Ισπανικής γλώσσας που αναγνωρίζονται ως τα επίσημα του Ισπανικού Κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της δημιουργίας τους ήταν η εξάπλωση και η αύξηση της παρουσίας της ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Αρχικά αρμόδιο για την οργάνωση και έκδοση των διπλωμάτων ήταν το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας ενώ υπεύθυνο για τη σύνταξη και τη διόρθωση των εξετάσεων ήταν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Το 1992 η αρμοδιότητα πέρασε στο Instituto Cervantes που, από τότε, είναι ο υπεύθυνος Οργανισμός για την ακαδημαϊκή, διοικητική και οικονομική διεύθυνση των Διπλωμάτων http://diplomas.cervantes.es Τα Διπλώματα εκδίδονται πλέον στο όνομα του Υπουργού Παιδείας και του Διευθυντού του Ινστιτούτου ενώ το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα εξακολουθεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση των θεμάτων και τη διόρθωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Instituto Cervantes και τα Διπλώματα DELE, βλ. την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου www.cervantes.es και του παραρτήματός του στην Αθήνα www.atenas.cervantes.es
Επιπεδα σύμφωνα με την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:
Α1 Στοιχειώδης γνώση
Α2 Βασική γνώση
Β1 Μέτρια γνώση
Β2 Καλή γνώση
Γ1 Πολύ καλή γνώση
Γ2 Άριστη


Αναφορά:
Λεονταριδη Ε., N. Peramos Soler & M. Ruiz Morales (2010), Η γλωσσική ικανότητα των Ελλήνων υποψηφίων στις εξετάσεις γλωσσομάθειας DELE του Ισπανικού Κράτους. Ανάλυση και συστηματοποίηση λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου. Διδακτικές προτάσεις, στις Α. Ψάλτου-Joycey & Μ. Ματθαιουδάκη (επιμ.), Εξελίξεις στην έρευνα της γλωσσικής εκμάθησης και διδασκαλίας: Επιλεγμένα Άρθρα (Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΕΓ), (ISBN: 978-960-98105-1-7) Θεσσαλονίκη: ΕΕΕΓ, σελ. 91.

sábado, 10 de julio de 2010

El español en… Grecia

  • La lengua española en Grecia conoce hoy un alto grado de demanda social que se manifiesta en el creciente número de alumnos del Instituto Cervantes de Atenas (2265 matrículas en el último curso 2005- 2006) y, sobre todo, en el rápido crecimiento, experimentado en los últimos tres años, del número de inscripciones para la obtención de los distintos niveles del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (entre las pruebas de mayo y noviembre de 2006 se han registrado 6520 inscripciones, lo que supone un incremento del 12,22% con respecto al curso anterior). La demanda del DELE afecta no solo a la región de Atenas —donde se concentra el 50% de la población total de Grecia— sino a distintas localidades del resto del país. Las pruebas del DELE se celebran simultáneamente en las ciudades de Atenas, Salónica, Patras, Larisa, Iraclion (Creta) y Yánina. En el momento actual, el Cervantes de Atenas gestiona aproximadamente el 20% de los DELE en todo el mundo.
    A este fenómeno de la expansión de la lengua española en el ámbito grecohablante contribuyen poderosamente una serie de factores que exponemos a continuación:

  • a) La necesidad del conocimiento de lenguas extranjeras.
  • b) Las ventajas que para la promoción personales y la movilidad, dentro del país y en el espacio de la UE, supone, mediante el DELE, la acreditación de la competencia en el dominio del español.
  • c) El grado de difusión universal y prestigio cultural de nuestra lengua, así como la gran potencialidad que supone el conocimiento del español junto con el del inglés, en términos absolutos la primera lengua extranjera en el ámbito griego.
  • d) La gran afinidad fonética y fonológica de las lenguas española y griega, un factor, de índole práctica, nada desdeñable, que facilita y afianza rápidamente la adquisición de estructuras básicas de la lengua desde la fase inicial de aprendizaje y que contribuye a la «fidelización» del alumno.
  • e) La convergencia de la acción directa del Instituto Cervantes y de la iniciativa privada en el sector de la enseñanza de lenguas extranjeras. En Grecia, a falta de estadísticas oficiales, tenemos identificadas más de 370 entidades privadas (190 en Atenas y 180 en el resto del país) en las que se imparte enseñanza de español; cerca de un 95% de las inscripciones en las pruebas del DELE procede del alumnado de esas entidades.

viernes, 9 de julio de 2010

Tα ισπανικά, η δεύτερη «ισχυρότερη» σε αριθμό ομιλητών διεθνώς

Η γλώσσα που κατέχει τα πρωτεία στις προτιμήσεις των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα τα ισπανικά, η δεύτερη «ισχυρότερη» σε αριθμό ομιλητών διεθνώς. Σύμφωνα μάλιστα με τα στατιστικά στοιχεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εγγραφές στις τάξεις των ισπανικών έχουν ξεπεράσει την τελευταία πενταετία ακόμη και αυτές των αγγλικών! «Τα ισπανικά είναι μια γλώσσα με μεγάλη δυναμικήκαθώς ομιλείται στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Νότιας Αμερικής, ενώ αποτελεί τη βασική ξένη γλώσσα που διδάσκεται στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια η μανία των ισπανικών έχει φθάσει και στη χώρα μας, ιδίως από φοιτητές που ήδη έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικών και θέλουν να επεκταθούν σε μια δεύτερη ξένη γλώσσα» εξηγεί ο κ. Δημήτρης Ραμαντζάς, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου διδασκαλίας ξένων γλωσσών «So Εasy». «Βοηθάβέβαιασε αυτό και η επιρροή της μουσικής βιομηχανίας που έχει εισαγάγει την ισπανική γλώσσα και κουλτούρα στη ζωή του Ελληνα» προσθέτει